Bekämpa arbetslösheten – inte de arbetslösa

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt område, men då statens politik havererat behöver Malmö stad ta ett stort ansvar för allas rätt till arbete. Vänsterpartiet vill att kommunen erbjuder praktikplatser, utbildning och vägledning av god kvalitet som leder till arbete eller studier.

Vi vill starta och utveckla yrkesutbildningar riktade mot bristyrken. Vi är mot sysselsättningsverkstäder som bara går ut på att kontrollera den arbetslöse. Förutom att det är förödande för individen riskerar också arbetsmarknadsinsatser med alltför låga ersättningar att slå ut riktiga jobb och medverka till att sänka lönerna på hela arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet vill kvalitetssäkra arbetsmarknadsåtgärderna genom att säkerställa kvinnors och mäns lika möjlighet till deltagande, och genom att stärka deltagarinflytandet och insynen. Arbetssökande ska på ett rättssäkert sätt kunna framföra klagomål på åtgärder som de är kritiska mot.

Grunden för arbetsmarknadsåtgärderna måste kopplas till den gröna omställningen och till de nya arbetstillfällen som därmed uppstår. Det kräver våra klimat- och miljömål. Vänsterpartiet vill satsa på kompetensutveckling som leder till denna nödvändiga omställning.

Kopiera länk