Bekämpa diskriminering – inte de som utsätts

Många av oss Malmöbor utsätts för diskriminering på en mängd olika sätt i arbetslivet. Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel som arbetsgivare. Det innebär aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, aktivt mångfaldsarbete inom alla former av rekrytering samt att motverka att överkvalificerade med utländsk bakgrund hamnar i isolering eller arbeten långt under utbildningsnivå.

Vi accepterar inte heller att arbetare från andra länder utnyttjas genom lägre löner av oseriösa arbetsgivare. Vi ställer aldrig arbetare mot arbetare. Vi stödjer därför fackföreningsrörelsen kamp för kollektivavtal för alla på svensk arbetsmarknad. Malmö stad ska i samverkan med fackföreningsrörelsen, Skatteverket och andra myndigheter bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Kopiera länk