Ett arbetsliv för alla – förkorta arbetstiden

I Sverige har vi jämförelsevis långa normalarbetstider. Långtidssjukskrivningar och utslagning från arbetslivet är ett allvarligt samhällsproblem.

Kvinnorna som står för större delen av det obetalda arbetet drabbas värst av stressen och känslan av otillräcklighet i arbetslivet. Därför är arbetstidsförkortning inte enbart en generell välfärdsreform utan också ett viktigt steg för ökad jämställdhet genom en rättvisare fördelning mellan betalt och obetalt arbete.

Vårt mål är sex timmars arbetsdag och 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Kopiera länk