Offentliga upphandlingar

Omkring en tredjedel av kommunens budget går till offentlig upphandling. Vänsterpartiet vill i första hand bedriva verksamhet i egen regi, det är främsta garanten för att det råder bra villkor.

Kommunen ska inte anlita entreprenörer utan svenska kollektivavtal. Vid upphandling ska fackliga organisationer bjudas in till dialog. Alla upphandlingar ska innehålla krav på ekologisk och klimatmässig hållbarhet, god arbetsmiljö och tillgänglighet för alla oavsett funktionsnedsättning. Alla anbudsgivare ska också kunna presentera ett arbete mot diskriminering och ha miljömål.

Vi arbetar för att antidiskrimineringsklausuler i upphandlingarna ska finnas och följas upp. Vi vill att alla som vi upphandlar av, även underleverantörer, har schyssta villkor för sina anställda, såsom kollektivavtal och trygga anställningsformer. I det fall upphandlingar genomförs ska det ske med ett politiskt inflytande på vilka krav som ställs. Upphandlingar ska följas upp och utvärderas.

Kommunen ska inte göra affärer med företag som flyttar våra välfärdspengar till skatteparadis eller som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet.

Vänsterpartiet vill att Malmö ska utveckla Fair Trade-konceptet, som innebär en garanti för ekologiskt odlade varor och goda arbetsvillkor. Kommunen ska inte handla varor från folkrättsvidrigt ockuperad mark, som Palestina och Västsahara. Vi vill att kommunen ställer miljökrav vid upphandlingar så att dessa blir ledande instrument i omställningen.

Kopiera länk