Rätt till arbete 

Allas rätt till trygga och säkra jobb är en fråga om makt och demokrati. Allt fler tvingas acceptera otrygga anställningar; tillfälliga jobb, timvikariat eller projektanställningar. Otryggheten försvagar arbetstagarnas och fackföreningarnas ställning på arbetsplatserna och leder till tysta arbetsplatser.

Användningen av bemanningsföretag innebär sämre sammanhållning på arbetsplatsen, ökade möjligheter för arbetsgivaren att frångå arbetsrättslagstiftningen och ökad otrygghet för den anställde. Därför vill Vänsterpartiet att Malmö stad inte ska anlita bemanningsföretag.

En stark offentlig sektor kräver mycket personal. Vänsterpartiets arbete för en bra, solidariskt finansierad välfärd är också ett sätt att skapa fler arbeten. Vi vill att kommunen ska planera för arbetsmarknadsåtgärder med sikte på kommunens egna rekryteringsbehov och omvandla kortsiktiga projektmedel till riktiga jobb.

Vi vill ha en utvecklad samverkan med statliga myndigheter inom arbetsmarknadsområdet som utgår från individperspektivet. En arbetssökande ska kunna upprätta en långsiktig handlingsplan som innefattar både kommunala och statliga åtgärder. Handlingsplanen tillhör individen och det ökar rättstryggheten gentemot konstlade aktiveringsåtgärder och motprestationskrav.

Kopiera länk