Solidarisk välfärd – gemensamt ägande för rättvis fördelning

Vänsterpartiets visioner grundar sig på ett rättvist och jämlikt Malmö. För att nå dit krävs en solidarisk finansiering av vår välfärd. Hela välfärden är idag underfinansierad och såväl klassklyftorna som orättvisorna ökar. Vi vill vända den utvecklingen. Människors behov måste alltid gå före privata vinstintressen. Frihet för alla byggs genom solidaritet och gemenskap.

Vi ser inte oss Malmöbor som kunder, utan som de verkliga ägarna av vår offentliga sektor.  I en stad där vänstern styr ska medborgaren ha inflytande över samhällsutveckling i stort och i smått. I Malmö stad är vissa förvaltningar större än många kommuner i Sverige. Politiska beslut ska styra hur de ekonomiska resurserna fördelas inom en förvaltning.

En solidarisk välfärd bygger på att vi gemensamt betalar för allas rätt till välfärd. Denna ordning är starkt hotad idag. Skatteuttaget i landet har minskat med hundratals miljarder de senaste decennierna. Det motsvarar nästan en tredjedel av hela rikets totala budget. Konsekvenserna har du antagligen känt av; Har du barn så har du nog märkt att under samma period har barngrupperna på förskolan blivit större och att det nu går fler barn per anställd på fritids, de extra stödresurserna i skolan har blivit mindre och vårdpersonalen har fått fler personer som behöver vård att ta hand om.

Vänsterpartiet är det parti som vill bygga ut och utveckla den offentliga välfärden. Vi är också det parti som tydligast värnar Malmöbornas gemensamma ekonomi och arbetar för att varje skattekrona ska hamna där den bäst hör hemma. Vi är för en höjd skatt som går till en bättre välfärd. Vi är mot höga chefslöner precis som vi är mot för många chefsled, skrytbyggen och alkohol på skattebetalarnas bekostnad.

Vänsterpartiet är mot privat vinstuttag från det offentliga, istället vill vi se en solidarisk välfärd där våra skattepengar går till verksamheten och inte till bolagsvinster. I Vänsterpartiets Malmö ägs våra välfärdsinrättningar och verksamhetslokaler tillsammans. Om våra skattepengar inte försvinner i privata vinster har vi råd med en god offentlig välfärd som rymmer olika alternativ. Vi vill ha reella val; möjlighet att välja innehåll, pedagogik och omsorg. Därför vill vi ta tillbaka och demokratisera en stor del av den välfärd som idag ligger i privata händer. Vi vill demokratisera välfärden.

Vänsterpartiet vill ha en demokratisk ekonomi som gynnar flertalet och skapa en socialt och ekologiskt hållbar stad genom långsiktiga investeringar. Privatiseringar är också ekonomiskt olönsamt. Ett exempel är att Malmö sålt ut sitt elnät vilket har inneburit stora ekonomiska kostnader för kommunen, men också dyrare priser för konsumenterna. Det är dåligt för alla förutom de privata ägarna. Vänsterpartiet vill att kommunen köper tillbaka elnätet. Ett annat exempel, som blivit tydligt under de senaste årens pandemi, är vikten av att äldreomsorg bedrivs i offentlig regi. Det är bra att Malmös hemtjänst inte har privatiserats och vi verkar för att även särskilda boenden ska återkommunaliseras. 

En bra välfärd bygger på att det finns tillräckligt med personal och att de har goda arbetsförhållanden. Trygga jobb ger bättre välfärd för alla – svårare än så är det inte. I Vänsterpartiets Malmö har alla kommunalt anställda trygga anställningar och en lön det går att leva på.

 

 

Kopiera länk