Vänsterpartiet vill styra

En röst på Vänsterpartiet i valet är en röst för att styra politiken vänsterut, en röst för ett mer jämlikt samhälle. Vi har tidigare under flera år suttit i styret och då genomfört förslag som visar att det gör skillnad och påverkar Malmö när du röstar på oss.  Du får människor med ryggrad, folkrörelse och engagemang.

Vårt mål är inte fina uppdrag för vissa, det viktigaste för oss är vilken politik som förs. Frågorna vi driver har alla gemensamma mål: Att minska klyftorna, öka jämlikheten och gemensamt bygga en hållbar stad där alla har makt över sitt eget liv och möjlighet att påverka vårt gemensamma samhälle. Vi är det enda parti som står till vänster. Ett starkt Vänsterparti är en förutsättning för ett mer jämlikt Malmö.

 

Kopiera länk