sida

Våra förtroendevalda

Vänsterpartiet Malmö representeras av ungefär 65 personer i Malmö Stad olika politiska organ: fullmäktige, kommunstyrelse, kommunalråd, nämnder, beredningar, råd, bolag samt som nämndemän i tingsrätten. Här finns en presentation av samtliga förtroendevalda.
Kopiera länk