artikel

Nej till NATO, nej till svekavtalet med Turkiet!

Turkiet går med på att låta Sverige bli medlem i Nato. I förhandlingar med president Erdogan vek den svenska regeringen ner sig på avgörande punkter. Avtalet med Turkiet minskar Sveriges möjligheter att agera som en röst för fred och rättvisa.

2019 beslutade en enig riksdag att stoppa vapenexporten till Turkiet, eftersom Turkiet bombade kurder och andra minoriteter i nordöstra Syrien. Vänsterpartiet var då drivande i att beslutet fattades. I gårdagens förhandlingar har regeringen gått med på att slopa alla vapenembargon.

Erdogans mål är även tysta Sveriges röst för kurdernas rättigheter i Turkiet, Irak, Syrien och Iran. I går offrade regeringen kurderna men ett Natomedlemskap kan även komma att innebära att fler folks fri- och rättigheter förhandlas bort.

Vi vet att det sitter tusentals politiska fångar i turkiska fängelser. Vi vet att maktlösa advokater för människorättsorganisationer lever under jorden I Turkiet. Vi vet att mammor samlats för att deras barn blivit bortförda av polisen, barn som de aldrig kommer att få se igen. Oskyldiga, deras enda brott”är att de är kurder. Så behandlas den kurdiska minoritetens i Turkiet.

Förhandlingarna har också landat i ett fördjupat samarbete mellan underrättelsetjänsterna SÄPO och turkiska MIT. Det kan  innebära att Sverige kommer att behöva utlämna skyddsbehövande kurder till Turkiet.

Vänsterpartiet är emot ett Natomedlemskap. Sverige har en lång tradition av militär alliansfrihet. Ett medlemskap i Nato är förknippat med stor osäkerhet. Vi skulle riskera att tvingas in i krig och konflikter som vi inte vill delta i. Ett Natomedlemskap gör det också svårare att med trovärdighet föra en självständig utrikespolitik. Vilket vi också nu med all tydlighet ser hända. Det är ett enormt svek att låta Turkiet få så stort inflytande över Sveriges utrikespolitik.

Kopiera länk