sida

Frågor och interpellationer

Här finns alla enkla frågor och interpellationer som Vänsterpartiets representanter ställt i kommunfullmäktige.
En fråga är ett sätt att lyfta en viktig fråga till de som ansvarar inom den styrande minoriteten, en interpellation är en mer utförlig frågeställning.

 

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Kopiera länk